דף הבית » מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות:

חברת תשוט המרכז לתיירות שייט בע״מ (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") מכבדת את הפרטיות של כל לקוחותיה ומשתמשי השירותים שלה. השימוש באתר, במערכת ו/או בשירותים כפוף למדיניות הפרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות"). "אתה" או "משתמש/ים" פירושו כל אדם המשתמש באתר, במערכת ו/או בשירותים. המונחים אשר לא הוגדרו במפורש במסמך זה, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, המפורסמים בכתובת המתחם https://www.bwt.co.il/

אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות וחשוב לנו כי בכל עת יהיה בידיך כל המידע הדרוש לך כדי לקבל החלטות מושכלות הנוגעות למידע שלך. מדיניות פרטיות מפרטת את סוגי המידע שאנו אוספים, האופן בו אנו אוספים, משתמשים, מעבירים, ושומרים על המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים או אשר נאסף במהלך השימוש באתר, במערכת ו/או בשירותים. כמו כן, מדיניות הפרטיות מפרטת את היכולת שלך לשלוט בשימוש הנעשה  במידע שנאסף.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

לא חלה עליך כל חובה למסור את המידע, ומסירת המידע על ידך נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך. אם לא תסכים למסור את המידע, כולו או חלקו, ייתכן שלא נוכל לספק חלק מהשירותים המוצעים באמצעות האתר, המערכת ו/או השירותים.

המידע שאנו אוספים

אנו אוספים מידע מכלל המשתמשים באתר, במערכת ו/או בשירותים. המידע שאנו אוספים יכול לכלול פרטים אודות שימושך באתר, במערכת ו/או בשירותים, כגון שירותים אשר רכשת, תוכן בו צפית, הצעות התעניינת בהן והיסטוריית שימוש בשירותים, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת שלנו אתך כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה או משתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן, כמו כן, אנו עשויים  לשלוח לך פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים במידה ונרשמת לשירות. בנוסף, אנו אוספים כל מידע שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, מכל סיבה שהיא. ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף אם נצטרך אותו כדי לספק לך את השירותים המוצעים או שירותים נוספים.

בנוסף למידע המפורט לעיל, המערכת ו/או האתר עשויים לשמור מידע מסוים באופן אוטומטי, כגון מידע על המחשב שלך, המכשיר הנייד, לרבות Device ID, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, היסטוריית הגלישה, והדפדפן בו את משתמש.

כמו כן, אנו אוספים מידע הנשלח למערכת על ידי משתמשים אחרים, כגון מידע מלקוחות על שירותים שהתקבלו, לרבות שמות, תמונות ופרטים הנוגעים לשירותים ו/או תפקיד המשתמש.

כיצד אנו משתמשים במידע

אנו, ספקי השירותים ו/או שותפינו העסקיים נשתמש במידע האישי שנאסף למטרות הבאות: (1) כדי לספק לך גישה לאתר, המערכת ו/או השירותים; (2) כדי לנהל חשבונות משתמש ולנקוט בפעולות שקשורות לחשבונות משתמש; (3) כדי לספק תמיכה למשתמשים; (4) כדי לבחון כל תלונה או שאלה שמשתמשים עשויים להעלות ולהגיב עליה בהתאם; (4) כדי להודיע לך על שירותים, אירועים ופעילויות שאנחנו ו/או הספקים שלנו מציעים ו/או להציע לך שירותי דיוור שוטף, ככל שתבחר להירשם לשירות זה (5) כדי להציג תוכן מותאם אישית עבורך בהסתמך על שימושך באתר, במערכת ו/או בשירותים; (6) כדי לבצע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תוכן חדש; (6) כדי למנוע ניסיונות הונאה ולהגן על אבטחת האתר, המערכת והשירותים המוצעים ולתת מענה לכל בעיה הנוגעת לאתר, המערכת ו/או השירותים.

תשלומים מקוונים

חלק מהשירותים באתר ו/או במערכת כוללים אפשרות לבצע תשלומים מקוונים. אלא אם צוין מפורשות אחרת באתר, במערכת או בתנאי השימוש, התשלומים נעשים באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי שימוש ולמדיניות הפרטיות המפורסמת אצל אותם צדדים שלישיים. במקרים של שימוש בשירותים כאמור, המידע שנאסף אצל החברה כולל בעיקר מידע בדבר התשלום והפעילות עבורה בוצע התשלום.

הגם שספקי תשלומים מקוונים נוקטים אמצעי אבטחה, חשוב לזכור שתשלומים מקוונים חשופים לסיכונים האינטרנטיים של גלישה ברשת האינטרנט.

פרסום מידע ותכנים

אנחנו עשויים להשתמש במידע שנאסף במסגרת שימושך באתר ו/או במערכת, לרבות מידע שמסרת באופן פעיל, לצורך התאמה אישית של מודעות פרסומיות המותאמות לתחומי העניין הספציפיים שלך, אשר יוצגו לך בעת שימושך באתר ו/או במערכת ו/או לצורך פנייה אישית אל הגולש לצורכי פרסום.

שירותים והתאמות

אנו עשויים להשתמש במידע לצרכים פנימיים, לדוגמא, כדי לסייע באבחון בעיות תפעוליות, כדי לשפר את האתר, המערכת ו/או השירותים ולהתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של לקוחותינו. בנוסף, אנו עשויים להשתמש במידע שמסרת על מנת לשלוח הודעות (לרבות דואר אלקטרוני) כדי להודיע לך על שינויים או שיפורים בשירותים וכדי ליצור אתך קשר במקרה הצורך.

נתונים סטטיסטים

אנו עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים שהתקבלו כתוצאה מעיבוד מידע, בכלל זה מידע אישי המתקבל ממגוון משתמשים ("נתונים סטטיסטיים"). זאת בכדי להתאים את האתר, המערכת ו/או השירותים לצרכים שונים ועל מנת לשפר ולייעל את השירותים. אנו עשויים להעביר את הנתונים הסטטיסטיים לספקי השירות שלנו או לשותפינו העסקיים (כמפורט להלן), בהתאם לתנאים המסחריים שאנו קובעים ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.

ניתוח נתונים סטטיסטיים

אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי לרבות, אך ללא הגבלה, באמצעות Google Analytics ("כלים אנליטיים"). המידע הנאסף נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. אנו עשויים להעביר את הנתונים הסטטיסטיים לספקי השירות שלנו ולשותפינו העסקים (כמפורט להלן). כמו כן, אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים באמצעות הכלים האנליטיים לשיפור המערכת. המידע אשר Google Analytics אוסף בעקבות שימושך במערכת כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics  כמפורט להלן:http://www.google.com/analytics/terms/us.html ,http://www.google.com/policies/privacy/.

שימושים אחרים או העברת המידע שלך

נשתף את המידע שלך בהתאם לאמור להלן, ואם נידרש לעשות כן לפי כל חוק, תקנה או צו בית משפט או בכדי לשתף פעולה עם חקירה של רשויות אכיפת החוק.

שותפים עסקיים, ספקי שירות, שותפים וקבלני משנה

אנו עשויים לשתף מידע, כולל מידע אישי, עם לקוחותינו, כמו כן עם ספקי שירות, קבלני משנה, חברות קשורות, ושותפים עסקיים (יחד עם לקוחותינו, להלן "צדדים שלישיים מורשים") אשר עשויים להשתמש במידע כדי (1) לסייע לנו לספק את השירותים; (2) לסייע להם בהבנת השימוש באתר, במערכת ו/או בשירותים; (3) פרסום מידע ותכנים מותאמים אישית.

צדדים שלישיים מורשים אליהם יועבר מידע אישי עשויים להיות מצויים (כולם או חלקם) מחוץ לגבולות מדינת ישראל. החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל.

העברת בעלות

אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אישי לצד שלישי כלשהו ככל שהוא ירכוש את החברה, את נכסיה או חלק מאלו ו/או במהלך מו"מ על רכישת החברה ו/או נכסיה ו/או חלק מאלה.

העברת מידע במסגרת אכיפת חוק

אנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או מנחה אותנו לגלות את זהות, התנהגות או תוכן דיגיטאלי של משתמש אשר נחשד בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות מפרות חוק. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, אם אנו מאמינים בתום לב שגילוי המידע הינו נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות) או להגן על הזכויות, הקניין או הבטיחות של צדדים שלישיים.

שיתוף מידע נוסף

נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים במקרים שלהלן: (1) החברה תגלה כי אילו מפעולותיך באתר, במערכת ו/או בשירותים מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; (2) החברה תעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים כנגדה (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר, במערכת ו/או בשירותים; (3) ההעברה כאמור נדרשת על פי דין, תקנה, צו בית משפט או צו מטעם רשות אכיפה כלשהיא, לרבות כאמור לעיל.

כיצד אנו מגנים על מידע

אנו נוקטים באמצעי אבטחה העומדים בסטנדרטים המסחריים המקובלים בתעשייה, על מנת להגן על המידע האישי שנמסר לנו, החל  במהלך העברתו, לאחר קבלת המידע האישי ובכל תקופת החזקתו ברשותנו.​ למרות האמור לעיל, העברת מידע באמצעות האינטרנט או כל אמצעי אלקטרוני אחר, אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, איננו יכולים להבטיח את בטיחות הנתונים המועברים אלינו, לרבות בטיחות של המידע האישי אודותיך.

הודעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשימוש באתר, במערכת ו/או בשירותים, לרבות הודעות שירות ומסרים מנהליים, המתייחסות לחשבונך או לפעילות המערכת, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתם. אם אינך מעוניין לקבל הודעות כאלו, תוכל לבטל את חשבונך.

ילדים

החברה אינה אוספת במכוון מידע אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 13, במידה ונחשפת לכך  שמשתמש מתחת לגיל 13 נרשם למערכת, הנך מתבקש להודיע לנו על כך ללא דיחוי.

זכות עיון ושינוי מידע

לזכות המשתמש עומדת האפשרות לבקש לעיין ו/או למחוק מידע שנאסף עליו על ידי החברה, בהתאם להוראות החוק. החברה תמחק ו/או תשנה מידע שנאסף על המשתמש בהתאם לבקשה אשר תתקבל בכתב מהמשתמש בכתובת [email protected]  אם וככל שאפשרי ובהתאם להוראות החוק. המחיקה תתבצע תוך זמן סביר מקבלת הבקשה למחיקה, עם זאת, אנו עשויים לשמור עותק של מידע מסוים למטרות ביקורת ורישומים פנימיים . מרגע שמידע נמחק, לא ניתן להשיבו.

Cookies

אנחנו עשויים להשתמש  ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים לדפדפן במחשב בו אתה משתמש), על מנת לספק לך שירות מהיר, יעיל ומותאם אישית ועל מנת לחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה למערכת. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע אשר מזהה אותך באופן אישי. ביכולתך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שלא ייאספו במחשבך "עוגיות" או שיימחקו.

שמירת המידע

אנו נשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת: לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו; לפתור סכסוכים; לאכוף את ההסכמים שלנו; או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. אנו עשויים למחוק את המידע שלך, מבלי להודיע לך על כך, כל עוד אנו רואים שאין צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.

שינויים

על ידי השימוש באתר, במערכת ו/ או בשירותים, הנך מקבל את התנאים של מדיניות פרטיות הזו. אם אינך מסכים לתנאים, אל תשמש באתר, במערכת ו/ או בשירותים. אנו רשאים לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,  נעדכן אותך על כך מראש. על ידי המשך השימוש באתר, במערכת ו/ או בשירותים, הנך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות המעודכנים.

הערות ושאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת [email protected]

עודכן לאחרונה: אפריל 2020

דילוג לתוכן