סרטון ההרצאה של אסף רייפלד - מפליגים בנורבגיה - מרכז הלמידה וההעשרה של עולם השייט הישראלי